CarePlan


Betingelserne for abonnementsordningen CarePlan:

INDHOLD

CarePlan er en løbende abonnementsordning, der indeholder en samling af udvalgte ydelser til din hund eller kat. Der er tale om sundhedsforebyggende ydelser og ydelser med henblik på at diagnosticere lidelser så tidligt som muligt, så der kan sættes ind med rettidig behandling.
 

Et års CarePlan Basis abonnement giver adgang til:

 • 1 årlig sundhedsundersøgelse og vaccination ved dyrlæge
 • 1 gratis konsultation ved dyrlæge
 • Flere veterinærsygeplejerskekonsultationer om året heriblandt (1 vægtsamtale, 1 fodervejledning, 2 kloklip, 2 analkirteltømning og 2 tandeftersyn)
 • Gratis recepter til apotek
 • 20% rabat på honorar ved tandrens

 

Et års CarePlan Guld abonnement giver foruden ydelserne i CarePlan Basis også mulighed for:

 • 1 almen blodprøve om året
  • Blodprøven skal foretages under den årlige sundhedsundersøgelse eller konsultationen ved dyrlæge
 • Ubegrænsede veterinærsygeplejerskekonsultationer heriblandt (vægtsamtaler, fodervejledning, kloklip, analkirteltømning og tandeftersyn)
 • 4 gratis udleveringsgebyr til loppe/flåt midler
 • 1 fæcesprøve mod hjerte- og lungeorm i eget laboratorie
 • Et sidste farvel til hunden/katten inkl. kremering.

 

Et års hankat og hunkat CarePlan abonnenment giver foruden ydelserne i Careplan Basis kat også mulighed for:

 • En neutralisation
 • Fuld basis vaccination med 1. basis vaccine og 2. basis vaccine
 • Øremærkning
 • Registrering i katteregisteret

 

Et års hvalpe CarePlan abonnenment giver foruden ydelserne i Careplan Basis hund også mulighed for:

 • 2. og 3. basis vacination
 • Unghundetjek incl vaccine

 

 

DET MED SMÅT

 • Udgifterne til videre diagnosticering samt behandling af lidelser, som bekræftes under sundhedsundersøgelser og/eller den frie konsultation, er ikke dækket af CarePlan abonnementet. Har du tegnet en sygeforsikring på dit dyr, kan der muligvis være dækning via denne. I disse tilfælde bør du kontakte dit dyrs forsikringsselskab for nærmere afklaring.
 • Vurderes det, at det er nødvendigt med en bedøvende indsprøjtning i forbindelse behandlinger inkluderet i CarePlan abonnementet, skal dette betragtes som en merudgift.
 • CarePlan abonnementet giver ikke rabat på eventuelle tandudtrækninger eller andre kirurgiske indgreb.
 • Blodprøven udtages på klinikken og undersøges på klinikkens laboratorium. Prøven tester som minimum følgende parametre: blodprocent, differential tælling af hvide blodlegemer, urea, creatinin, ALAT, ALKP, glucose og kolesterol. Svaret er klar senest to dage efter udtagelse.
 • Fæcesprøven skal indeholde afførring fra 3 på hinanden følgende dage. Prøverne opsamles af dig og afleveres på klinikken. Den må ikke fryses, men bør opbevares køligt. Fæcesprøven testes og undersøges på klinikkens eget laboratorium.

 

 1. FORTRYDELSESRET
  Du kan fortryde abonnementet i CarePlan uden begrundelse, dog senest 14 dage efter abonnementets indgåelse. Dette kan ske ved at du afmelder dig den månedlige betaling ved at ringe eller maile til klinikken.

Hvis du allerede har modtaget ydelser dækket af CarePlan vil listeprisen for disse ydelser blive modregnet (se punkt 2: Ophør af abonnement).

 1. OPHØR SAMT BINDING AF ABONNEMENT
  Der er ingen binding på abonnementet. Ønsker du ikke længere abonnementet eller mister du din hund eller kat, kan abonnementet opsiges ved at du afmelder dig den månedlige betaling og melder dette til klinikken. I tilfælde af ophørt abonnement vil de indbetalte beløb opgøres med benyttede ydelser (standard listepris), og du vil enten blive opkrævet en regning eller få refunderet penge.

   

  1. Søndersø Dyreklinik kan opsige din abonnementsordning med tre måneders varsel ved udløbet af en måned
  2. Søndersø Dyreklinik kan opsige din abonnementsordning uden varsel ved manglende betaling.
 1. ÆNDRINGER OG JUSTERING AF PRISER OG VILKÅR
  Der kan ske ændringer af priser, vilkår og indhold. Disse ændringer vil blive varslet pr. mail mindst tre måneder inden ikrafttræden.
 1. ADRESSEÆNDRING, ÆNDRING AF KONTO- ELLER BANKOPLYSNINGER
  Du er forpligtet til straks at oplyse klinikken ved ændring af adresse, e-mail, telefonnummer, konto- eller bankoplysninger. Ændringer meddeles ved at sende os en e-mail på kontakt@sondersodyreklinik.dk eller telefonisk på: 64891064
 1. BETALING
  Betaling for abonnement opkræves månedligt fra den dag du har tegnet abonnementet. Den første betaling vil ske i klinikken, derefter vil beløbet blive trukket på din konto hver måned. Manglende betaling, resulterer i ophør af abonnementet, og i det tilfælde vil de indbetalte beløb opgøres med benyttede ydelser, og du vil enten blive opkrævet en regning eller få refunderet penge.
 1. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
  Ved tegning af dette abonnement giver du samtykke til, at vi opbevarer dine persondata*: Navn, adresse, e-mail, CPR-nummer, telefonnummer, konto- og registreringsnummer. Disse data benyttes til at håndtere dit CarePlan abonnement samt sende dig informationer omkring arrangementer og informationer knyttet til CarePlan. Disse data håndteres af Søndersø Dyreklinik og Vettigo.*CPR-nummer samt konto-og registreringsoplysninger opbevares i 14 dage fra oprettelsen’

Vaccinationsprotokollen følger den internationale standard foreskrevet af WSAVA (World Small Animal Veterinary Association). Tilvalgsvaccinationer vil udløse en ekstra udgift for dig som dyreejer. Ekstraudgiften afhænger af vaccinens pris. Vaccinationsprogrammet dækker over følgende smitsomme sygdomme:

 • Canine Distemper
 • Hepatitis
 • Parvovirus
 • Parainfluenzavirus
 • Leptospirose

Vaccinationsprotokollen for kat dækker over følgende smitsomme sygdomme:

 • Calicivirus
 • Panleukopeni
 • Feline leukemi
 • Rhinotracheitis